Time zone converter › Dakar vs. Chengdu

Dakar to Chengdu time converter:

Chengdu ↔ Dakar time (Reverse this table)
12:00 am Dakar time = 8:00 am in Chengdu
12:30 am Dakar time = 8:30 am in Chengdu
1:00 am Dakar time = 9:00 am in Chengdu
1:30 am Dakar time = 9:30 am in Chengdu
2:00 am Dakar time = 10:00 am in Chengdu
2:30 am Dakar time = 10:30 am in Chengdu
3:00 am Dakar time = 11:00 am in Chengdu
3:30 am Dakar time = 11:30 am in Chengdu
4:00 am Dakar time = 12:00 pm in Chengdu
4:30 am Dakar time = 12:30 pm in Chengdu
5:00 am Dakar time = 1:00 pm in Chengdu
5:30 am Dakar time = 1:30 pm in Chengdu
6:00 am Dakar time = 2:00 pm in Chengdu
6:30 am Dakar time = 2:30 pm in Chengdu
7:00 am Dakar time = 3:00 pm in Chengdu
7:30 am Dakar time = 3:30 pm in Chengdu
8:00 am Dakar time = 4:00 pm in Chengdu
8:30 am Dakar time = 4:30 pm in Chengdu
9:00 am Dakar time = 5:00 pm in Chengdu
9:30 am Dakar time = 5:30 pm in Chengdu
10:00 am Dakar time = 6:00 pm in Chengdu
10:30 am Dakar time = 6:30 pm in Chengdu
11:00 am Dakar time = 7:00 pm in Chengdu
11:30 am Dakar time = 7:30 pm in Chengdu
12:00 pm Dakar time = 8:00 pm in Chengdu
12:30 pm Dakar time = 8:30 pm in Chengdu
1:00 pm Dakar time = 9:00 pm in Chengdu
1:30 pm Dakar time = 9:30 pm in Chengdu
2:00 pm Dakar time = 10:00 pm in Chengdu
2:30 pm Dakar time = 10:30 pm in Chengdu
3:00 pm Dakar time = 11:00 pm in Chengdu
3:30 pm Dakar time = 11:30 pm in Chengdu
4:00 pm Dakar time = 12:00 am next day in Chengdu
4:30 pm Dakar time = 12:30 am next day in Chengdu
5:00 pm Dakar time = 1:00 am next day in Chengdu
5:30 pm Dakar time = 1:30 am next day in Chengdu
6:00 pm Dakar time = 2:00 am next day in Chengdu
6:30 pm Dakar time = 2:30 am next day in Chengdu
7:00 pm Dakar time = 3:00 am next day in Chengdu
7:30 pm Dakar time = 3:30 am next day in Chengdu
8:00 pm Dakar time = 4:00 am next day in Chengdu
8:30 pm Dakar time = 4:30 am next day in Chengdu
9:00 pm Dakar time = 5:00 am next day in Chengdu
9:30 pm Dakar time = 5:30 am next day in Chengdu
10:00 pm Dakar time = 6:00 am next day in Chengdu
10:30 pm Dakar time = 6:30 am next day in Chengdu
11:00 pm Dakar time = 7:00 am next day in Chengdu
11:30 pm Dakar time = 7:30 am next day in Chengdu

Time in Dakar, Senegal:

Friday 19th of April 2019, 06:39 PM GMT

Time in Chengdu, China:

Saturday 20th of April 2019, 02:39 AM CST

Time difference between Dakar, Senegal and Chengdu, China:

8:0 hours.
Neither city observes daylight saving time so the time difference between Dakar and Chengdu remains 8 hours throughout the year.